White Smoke

Marketing-Programs

תוכנת התרגום המוכרת בעולם הנמכרת באלפי יחידות ברחבי העולם. ייחודה הוא בתרגום ובהגהה אשר נעשים מייידית.

החברה פנתה בבקשה להגדיל את נתח השוק הבינלאומי שלה תוך התמודדות עם שוק תחרותי ואגרסיבי.
לשם כך הוזמנו מגוון מחקרי שוק, מחקרי מילים ומחקר מתחרים, אשר אפשרו לקבל החלטה מושכלת לאיזה שווקים חדשים לפנות.