צבא ההגנה לישראל

אפיון, תחזוקה וניהול מערכת המחשוב של מטה הבחירות הצה"לי המופעל בכל בחירות מונציפליות וארציות.

בכל תקופת בחירות לכנסת או לעיריות, צה"ל אחראי על כל מערך הקלפיות הממוקמות בבסיסים הצבאיים.
רועי מנהל את המערכת המבוססת ווב לניהול אותן קלפיות צבאיות,
החל מאיפיון המערכת הכולל זיהוי צרכי משתמש, ליווי בנייתה ושדרוגה של המערכת מעת לעת,
הדרכה ותמיכה במשתמשים ועוד…

יחידת הבחירות הצה"לית מורכבת מאנשי מילואים ועל כן רועי משמש עדיין כמנהל מוצר המערכת.
עד כה רועי ניהל 9 מערכי בחירות (מוניציפאליות וארציות).