מעטפת אירועים – ארועים שעושים שמח לאנשים

Campaign-banners

הפעלות ילדים נוער ומשפחות באירועים. הפקת אירועים ושימוש במתקנים שונים באירוע.